Lid worden

Heb je interesse om met ons mee te zingen en ben je vrouw? Wil je ons muzikaal ondersteunen met fluit, viool, banjo of gitaar? Of wil je een keer komen luisteren? Neem dan contact op met Mirjam de Vreede via telefoonnummer 06-21253728 of e-mail secretaris@viswijvenkoor.nl   

De contributie bedraagt € 65,00 per halfjaar.

Repeteren de even weken op de maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de cultuurzaal van Sijthoff in het centrum van Leiden.

We treden 1 à 2 keer per maand op. De optredens worden ruim van tevoren aangekondigd. Als je lid bent, verwachten we wel dat je regelmatig aanwezig bent bij de repetities en optredens.