10 juli 2017 laatste repetitie voor de zomervakantie

4 september eerste repetitie na de zomervakantie